FANDOM


Tumitira ang Threepeater ng mga pea sa tatlong direksyon: ang row sa itaas, sa ibaba nito at ang row kung saan ito nakatanim. Makikita itong halamang ito sa Plants vs. Zombies.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki